AgroÖst

Agro Örebro

Agro Örebro 1024x425

AgroÖrebro är en samverkande utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som ska främja konkurrenskraft, attraktionskraft, kompetenskraft för skogsbruks-, lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län. Målet är att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja och bioekonomi där den totala produktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län och där efterfrågan drivs av kunder som har kunskap och möjlighet att göra medvetna val.

AgroÖrebro startade år 2019 som en "nod" under AgroÖst. AgroÖrebro samverkar med närliggande län och har ett nära samarbete med andra organisationer i “Agro” – familjen.

På AgroÖrebros hemsida kan du läsa mer om vårt arbete och ta del av projekt, aktiviteter och nyheter.