AgroÖst

Företagsbeskrivning

AgroÖst startades i oktober 2006 och är en regional aktör som ska stimulera kommuner, regionförbund och länsstyrelser i området att investera i de gröna näringarna. Vi vill inspirera akademin att bli aktiv i de gröna näringarnas utveckling. En viktig uppgift är att fördela forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Vi vill vara en plattform för östsvenska utvecklingsprojekt inom lantbruks- och livsmedelsindustrin. Bakom AgroÖst står organisationer och företag i Östergötland, Sörmland och Örebro län. Medlemmarna är banker, konsultföretag, energiföretag, handel, livsmedelsindustri, universitet, forskningsinstitut, kommuner, odlarföreningar och Lantbrukarnas Riksförbund.

AgroÖst driver idag de tre noderna Agro Sörmland, Agro Örebro samt Agro Västmanland

www.agrosormland.se         www.agroorebro.se    www.agrovastmanland.se


Affärsidé

”Vi arbetar för ett långsiktigt, lönsamt, ansvarsfullt och hållbart entreprenörskap inom och i nära samverkan med de biobaserade näringarna* i och runt östra Mellansverige.” AgroÖsts verksamheter bidrar till att livsmedelsstrategin implementeras långsiktigt och hållbart

● Vi fokuserar på utveckling och möjligheter.

● Vi erbjuder näringslivsrelevanta nätverk

● Vi omvärldsbevakar åt de biobaserade näringarna.

● Vi har ett framtidsfokus.

● Vi är en ingång till akademin.

*Def. Biobaserade näringarna: verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö inkl. livsmedelsindustri och skogsindustri (BBN= Det gröna näringslivet, LRF)